Close
București, România Splaiul Unirii 165
(+40) 21 3183800 cursuri@bureauveritas.com

Securitatea informației

Auditor intern securitatea informației  ISO 27001:2013
Auditor intern securitatea informației ISO 27001:2013

ISO 27001 este un standard internațional care stabilește cerințe referitoare la Sistemul de Management al Securității pentru a permite unei organizații să-și evalueze riscul și a pune în aplicare măsuri adecvate pentru păstrarea confidențialității, integrității și disponibilității informatiilor. Se vor prezenta standardele SR EN ISO 27001:2018 si SR EN ISO 19011:2018, in corelare cu standardele asociate de management al riscurilor, termeni si vocabular, coduri de buna practica in securitate.Citește mai mult

Auditor Intern ISO 20000-1:2018
Auditor Intern ISO 20000-1:2018

Se adresează responsabililor cu securitatea informației, managerilor calitate, managerilor & specialiștilor IT, specialistilor in securitate, persoanelor din cadrul unei organizatii certificate sau în curs de certificare conform ISO 20000-1:2018…Citește mai mult

Cerințele Managementului Riscului conform ISO 31000:2018
Cerințele Managementului Riscului conform ISO 31000:2018

Se adreseaza persoanelor din cadrul unei organizatii certificate sau in curs de certificare… Citește mai mult

Telefon: (+40) 21 3183800
Mobil: (+40) 753 185956
Splaiul Unirii 165
București, România