Close
București, România Splaiul Unirii 165
(+40) 21 3183800 cursuri@bureauveritas.com

QHSE- CALITATE, MEDIU, SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE

MANAGER SĂNĂTATE ŞI SECURITATE OCUPAŢIONALĂ ISO 45001:2018
MANAGER SĂNĂTATE ŞI SECURITATE OCUPAŢIONALĂ ISO 45001:2018

Cursul Manager sănătate și securitate ocupațională ISO 45001:2018 urmăreşte cunoaşterea de către dumneavoastră a principiilor sistemelor de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, cunoaşterea şi înţelegerea standardelor relevante (ISO 45001), cunoaşterea reglementărilor şi legilor privind protecţia muncii, cunoaşterea tehnicilor şi metodelor de identificare şi evaluare a pericolelor şi a factorilor de risc privind sănătatea şiCitește mai mult

Cerințe ISO 45001:2018-Sistemul de management al sănătății și securității în muncă. Migrare
Cerințe ISO 45001:2018-Sistemul de management al sănătății și securității în muncă. Migrare

Se adreseaza reprezentanților cu sănătatea și securitatea ocupațională, evaluatorilor de risc, responsabililor cu situații de urgență, șefilor de lucrări…Citește mai mult

Auditor intern ISO 9001:2015
Auditor intern ISO 9001:2015

Persoanelor din cadrul unei organizaţii certificate sau în curs de certificare conform sistemului de management al calităţii…Citește mai mult

Auditor intern  ISO 45001:2018
Auditor intern ISO 45001:2018

Reprezentanților cu sănătatea și securitatea ocupațională, evaluatorilor de risc, responsabililor cu situații de urgență, șefilor de lucrări, persoanelor care fac parte din echipa de audit intern…Citește mai mult

Auditor intern de mediu ISO 14001
Auditor intern de mediu ISO 14001

Se adreseaza persoanelor care deţin cunoştinţe în domeniul managementului de mediu, responsabililor de mediu, reprezentanţilor managementului…Citește mai mult

Auditor Intern privind managementul energiei ISO 50001:2018
Auditor Intern privind managementul energiei ISO 50001:2018

  Se adreseaza Cursul de Auditor intern ISO 50001:2018 se adresează: Persoanelor care sunt implicate în gestiunea proceselor de menținere a sistemelor de management certificate în organizatie, cei care vor constitui echipa de audit intern privind sistemul de management al energiei cf. ISO 50001, persoane din zone organizaționale cu un puternic impact din perspectiva consumurilorCitește mai mult

Auditor intern sistem integrat ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001
Auditor intern sistem integrat ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001

Se adreseaza auditorilor interni, companiilor certificate ISO 9001-ISO14001-ISO45001Citește mai mult

Auditor intern calitate și siguranța alimentului conform  ISO 9001:2015-ISO 22000:2018
Auditor intern calitate și siguranța alimentului conform ISO 9001:2015-ISO 22000:2018

Persoanelor din cadrul unei organizaţii certificate sau în curs de certificare conform ISO 22000:2018-ISO 9001:2015…Citește mai mult

Efectuarea auditului.Tranziția la ISO 19011:2018
Efectuarea auditului.Tranziția la ISO 19011:2018

Se adreseaza persoanelor care deţin un certificat de auditor intern în conformitate cu cerinţele standardelor de certificare în domeniul sistemelor de management.Citește mai mult

Lead Auditor (IRCA) ISO 14001:2015
Lead Auditor (IRCA) ISO 14001:2015

Se adreseaza persoanelor din cadrul unei organizatii certificate sau in curs de certificare… Citește mai mult

Lead Auditor extern (IRCA ) ISO 9001:2015
Lead Auditor extern (IRCA ) ISO 9001:2015

Se adreseaza persoanelor care planifică şi efectueaza audituri de terţă parte a sistemului de management al calităţii şi care doresc o recunoaştere internaţională, persoanelor care aplica sistemul de management…Citește mai mult

Lead Auditor Extern (IRCA) ISO 45001:2018
Lead Auditor Extern (IRCA) ISO 45001:2018

Se adreseaza persoanelor care planifică şi efectuează audituri de terță parte asupra sistemului de management al energiei, alte persoane interesate în păstrarea competitivității companiei prin controlul costurilor și îndeplinirea cerințelor legislative- ingineri și persoane din middle și top management.Citește mai mult

ISO 19433:2018  – Sistemul de management al calității destinat companiilor din lanțul de aprovizionare nuclear
ISO 19433:2018 – Sistemul de management al calității destinat companiilor din lanțul de aprovizionare nuclear

Se adreseaza specialiștilor din cadrul companiilor care gestioneaza procese ale sistemului calitatii, procese de customer care, tratarea reclamatiilor, livrare si post livrare…Citește mai mult

Regulamentele REACH si CLP- Cerințe și implementare eficientă
Regulamentele REACH si CLP- Cerințe și implementare eficientă

Se adreseaza specialiștilor din cadrul companiilor care gestioneaza procese ale sistemului calitatii, procese de customer care, tratarea reclamatiilor, livrare si post livrare…Citește mai mult

Auditor de secundă parte
Auditor de secundă parte

Auditurile externe de secundă parte sunt efectuate, de obicei, de către o organizație, asupra furnizorilor săi, de aceea se mai numesc și audituri la furnizor. Scopul este utilizarea rezultatului auditului ca parte  a deciziei de cumpărare sau de menținere a colaborării. Cursul se adresează: auditorilor interni, care doresc să efectueze audituri de secundă parte, persoanelorCitește mai mult

Satisfacția clienților conform ISO 10002:2018
Satisfacția clienților conform ISO 10002:2018

Se adreseaza specialiștilor din cadrul companiilor care gestioneaza procese ale sistemului calitatii, procese de customer care, tratarea reclamatiilor, livrare si post livrare…Citește mai mult

Comunicarea de mediu sustenabilă: gestionare context, riscuri și oportunități
Comunicarea de mediu sustenabilă: gestionare context, riscuri și oportunități

Se adreseaza reprezentanţilor managementului pentru mediu, managerilor de sisteme de management, responsabililor de mediu…Citește mai mult

Evaluarea ciclului de viață al produsului
Evaluarea ciclului de viață al produsului

Se adreseaza persoanelor din cadrul unei organizatii certificate sau in curs de certificare… Citește mai mult

Identificare aspecte de mediu și evaluare impact conform  ISO 14001:2015
Identificare aspecte de mediu și evaluare impact conform ISO 14001:2015

Se adreseaza reprezentanţilor managementului pentru mediu, managerilor de sisteme de management, responsabililor de mediu, persoanelor care fac parte din echipa de audit intern…Citește mai mult

Telefon: (+40) 21 3183800
Mobil: (+40) 753 185956
Splaiul Unirii 165
București, România