Close
București, România Splaiul Unirii 165
(+40) 21 3183800 cursuri@bureauveritas.com

Îmbunătățire procese

Responsabil PSI

Se adreseaza: Cursul se adreseaza persoanelor care doresc sa se califice sau sa-si perfectioneze cunostintele in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.   Tematica cursului: • Realizarea activităților de prevenire și protecție; • Realizarea semnalizării de securitate și/sau de sănătate la locurile de muncă; • Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă; • InformareaCitește mai mult

Audit de deseuri
Audit de deseuri

Se adreseaza: Cursul se adreseaza persoanelor care doresc sa se califice sau sa-si perfectioneze cunostintele in ceea ce priveste efectuarea auditului de deseuri, să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate. Responsabili cu managementul deseurilor, responsabili de mediu, auditori interni, manageri ai sistemului de mediu. Tematica cursului:Citește mai mult

Manager de mediu
Manager de mediu

Se adreseaza: Cursul de Responsabil de mediu se adresează tuturor celor interesați sa gestioneze procese de mediu, titularilor de activități autorizabile din punct de vedere al protecției mediului precum și agenților economici care generează deșeuri industriale. Auditorilor de mediu, tuturor persoanelor cu atributii in domeniul protectiei mediului.   Tematica: • Cadru legislativ national si europeanCitește mai mult

Responsabil cu gestiunea deseurilor
Responsabil cu gestiunea deseurilor

Cursul urmareste dobandirea unor cunostinte si abilitati in managementul gestiunii deseurilor; insusirea cerintelor si reglementarilor nationale armonizate; obtinerea cunostintelor necesare gestionarii problematicii referitoare la deseuri.   Se adreseaza: Responsabililor de mediu, tuturor celor care au responsabilitati referitoare la deseuri in organizatie. Tuturor companiilor care genereaza sau produc deseuri (indiferent de tipul lor): agenti economici ceCitește mai mult

Manager calitate
Manager calitate

Managerul al sistemului de management al calitatii are capacitatea de a implementa sisteme de management al calitatii in conformitate cu orice standard de referinta in managementul calitatii (ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 19433, AS/ EN 9100 etc.).   Se adreseaza • Responsabililor cu managementul calitatii in organizatii • Persoanelor fizice ce doresc sa devina specialistiCitește mai mult

Regulamentele REACH si CLP- Cerințe și implementare eficientă
Regulamentele REACH si CLP- Cerințe și implementare eficientă

Se adreseaza Cursul se adresează responsabililor de mediu şi/sau responsabililor HSE, inspectori SSM, personalului tehnic cu atribuţii in clasificarea şi etichetarea substanţelor periculoase, persoanelor responsabile cu întocmirea și actualizarea fişelor cu date de securitate, persoane care desfașoară activități legate de utilizarea produselor chimice, receptia produselor, sefi depozit, laboranți etc.   Obiective Cursul are drept obiectivCitește mai mult

Root Cause Analysis
Root Cause Analysis

Se adreseaza   Responsabililor de proces; auditorilor interni; auditorilor externi; echipei de management al riscului, managerilor de la toate nivelurile, specialiștilor interni s-au implicat în activități și proiecte de îmbunătățire continuă a performanței și a calității; membri ai departamentelor calitate, mediu, continuous improvement, tehnic, executie, dar nu numai, managerilor de proiect, consultantilor.   Obiective AcestCitește mai mult

RESPONSABIL GESTIUNE COVID
RESPONSABIL GESTIUNE COVID

Se adresează angajatorilor, consultanţilor pentru igienă, sănătate şi securitate în muncă; responsabililor SSM, manageri HS, tuturor celor implicaţi în gestiune măsurilor anti-Covid. Obiective Obiectivul cursului de Responsabil Gestiune COVID este acela de a aprofunda cunoștințele, abilitățile și responsabilitățile celor care desfășoară funcții de coordonare pentru implementarea măsurilor de prevenire și control a infectării cu Covid-19Citește mai mult

Investigarea incidentelor si analiza cauzelor potentiale
Investigarea incidentelor si analiza cauzelor potentiale

Se adresează Responsabililor HSE, Responsabililor de sistem QHSE, managerilor, coordonatorilor de departamente, etc. Cum rezolvați o problemă? Folosind soluții rapide și ușoare sau o metodologie structurată? Prea des, organizațiile tind să caute soluții rapide la o problemă fără să abordeze în mod adecvat cauza de bază. Pentru a combate aceste probleme, echipele pot utiliza diferiteCitește mai mult

SPECIALIST CONTROL DOCUMENTE
SPECIALIST CONTROL DOCUMENTE

Se adresează Specialiştilor în controlul documentelor, managerilor de cunoştinţe, responsabililor de cunoştinţe ai organizaţiilor, membriilor departamentelor de calitate, mediu, SSM, inginerilor şi responsabililor de proces, responsabililor cu arhivarea documentelor. Cursul îşi propune să furnizeze cunoştinţe şi abilităţi necesare asigurarii gestiunii informatiilor documentate privind sistemul integrat de management. Tematica cursului: • Dezideratul imbunatatirii continue; ce esteCitește mai mult

8D Problem Solving Process
8D Problem Solving Process

8D Problem Solving Process oferă o imagine de ansamblu asupra metodelor și instrumentelor cheie pentru rezolvarea problemelor și îmbunătățirea proceselor. 8D este o metoda de analiză prin care, după detectarea unei neconformități, se identifică și se urmărește aplicarea metodelor de rezolvare și prevenire a neconformității. OBIECTIVE Înțelegerea diferenței dintre rezolvarea problemelor și îmbunătățirea proceselor PerspectivăCitește mai mult

Coordonator ESD
Coordonator ESD

Componentele, modulele și sistemele electronice  sunt prezente într-un număr tot mai mare de aplicații sensibile. În ciuda tuturor eforturilor de a produce modele robuste ESD, modulele și sistemele electronice sunt sensibile la descărcările electrostatice. Bureau Veritas vă poate ajuta organizația  furnizând acest curs, sa ajute organizația să efectueze măsurători de verificare a conformității articolelor deCitește mai mult

Specialist ESD
Specialist ESD

Componentele, modulele și sistemele electronice  sunt prezente într-un număr tot mai mare de aplicații sensibile. În ciuda tuturor eforturilor de a produce modele robuste ESD, modulele și sistemele electronice sunt sensibile la descărcările electrostatice. Bureau Veritas vă poate ajuta organizația furnizând acest curs, sa ajute organizația să efectueze măsurători de verificare a conformității articolelor deCitește mai mult

Urmărire KPI și îmbunătățire continuă în Industria Auto
Urmărire KPI și îmbunătățire continuă în Industria Auto

Se adresează persoanelor din cadrul unei organizaţii implicate în procesele calității; auditorilor interni; auditorilor externi; echipei de management al riscului, managerilor de la toate nivelurile…Citește mai mult

SPC – Statistical Process Control – Controlul statistic al procesului
SPC – Statistical Process Control – Controlul statistic al procesului

Se adreseaza reprezentanților managementului pentru calitate, responsabililor calitate, persoanelor care fac parte din echipa de audit intern, auditorilor externi…Citește mai mult

FMEA- Failure Mode and Effects Analysis – Analiza modului de defectare și al efectelor acestora
FMEA- Failure Mode and Effects Analysis – Analiza modului de defectare și al efectelor acestora

Se adreseaza reprezentanților managementului pentru calitate, responsabililor calitate, persoanelor care fac parte din echipa de audit intern, auditorilor externi… Citește mai mult

APQP (Advanced Planning and Product Quality Control) & PPAP (Plan Approval Process & Products)
APQP (Advanced Planning and Product Quality Control) & PPAP (Plan Approval Process & Products)

Se adreseaza reprezentanților managementului pentru calitate, responsabililor calitate, persoanelor care fac parte din echipa de audit intern, auditorilor externi… Citește mai mult

Root Cause Analysis and Problem Solving
Root Cause Analysis and Problem Solving

Specialistilor din departamentele calitate; inginerilor de proces; auditorilor interni; auditorilor externi; echipei de management al riscului..Citește mai mult

Telefon: (+40) 21 3183800
Mobil: (+40) 753 185956
Splaiul Unirii 165
București, România