Close
București, România Strada Turturelelor, nr. 62
(+40) 21 3183800 training@ro.bureauveritas.com

Sănătate și Securitate Ocupațională

Angajații sunt foarte importanți pentru orice organizație. Astfel încât sănătatea și climatul optim la locul de muncă devin preocupări importante și factori promordiali pentru succes.

Toate tipurile de organizaţii sunt tot mai preocupate de obţinerea şi demonstrarea performanţei corespunzătoare referitoare la Sănătatea şi siguranţa ocupațională a acţionarilor, angajaţilor, clienţilor şi altor părţi interesate, prin gestionarea pericolelor şi îmbunătăţirea efectelor benefice ale activităţilor, produselor şi serviciilor.

Legislaţia tot mai restrictivă, dezvoltarea politicilor economice, managementul resurselor umane şi alte măsuri sunt utilizate pentru a întări protecţia şi bunăstarea la locul de muncă. Creşterea generală a preocupării părţilor interesate sugerează necesitatea asumării angajamentului la toate nivelurile.

OHSAS 45001:2018 este un standard internațional care stabilește cerințele referitoare la sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale, asigurând un cadru general de gestionare a riscurilor la locul de muncă. Are la bază două mari cadre conceptuale: îmbunătățirea continuă și conformarea cu reglemetările legale, permițând astfel oricărei organizații să controleze sistemul, să cunoască toate pericolele corespunzătoare care decurg în urma operațiunilor normale și a situațiilor specifice de muncă și să își îmbunătățească performanța, prin urmărirea politicilor și obiectivelor HS, păstrându-și ca obiectiv principal crearea unui sistem de management proactiv.

Auditor Extern (IRCA) ISO 45001:2018
Auditor Extern (IRCA) ISO 45001:2018

Se adreseaza persoanelor care planifică şi efectuează audituri de terță parte asupra sistemului de management al energiei, alte persoane interesate în păstrarea competitivității companiei prin controlul costurilor și îndeplinirea cerințelor legislative- ingineri și persoane din middle și top management.Citește mai mult

Auditor intern sistem integrat ISO 9001:2015-ISO 14001:2015-ISO 45001:2018
Auditor intern sistem integrat ISO 9001:2015-ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

Se adreseaza persoanelor din cadrul unei organizatii certificate sau in curs de certificare… Citește mai mult

Auditor intern ISO 45001:2018
Auditor intern ISO 45001:2018

Reprezentanților cu sănătatea și securitatea ocupațională, evaluatorilor de risc, responsabililor cu situații de urgență, șefilor de lucrări, persoanelor care fac parte din echipa de audit intern…Citește mai mult

Cerințe ale sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale conform ISO 45001:2018
Cerințe ale sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale conform ISO 45001:2018

Se adreseaza reprezentanților cu sănătatea și securitatea ocupațională, evaluatorilor de risc, responsabililor cu situații de urgență, șefilor de lucrări…Citește mai mult

Migrare la ISO 45001:2018 – Sistemului de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale
Migrare la ISO 45001:2018 – Sistemului de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale

Se adreseaza reprezentanților cu sănătatea și securitatea ocupațională, evaluatorilor de risc, responsabililor cu situații de urgență, șefilor de lucrări…Citește mai mult

Telefon: (+40) 21 3183800
Mobil: (+40) 753 185956
Strada Turturelelor, nr. 62
București, România