Close
București, România Strada Turturelelor, nr. 62
(+40) 21 3183800 training@ro.bureauveritas.com

QHSE

Managementul proceselor privind satisfactia clientului conform ISO 10002
Managementul proceselor privind satisfactia clientului conform ISO 10002

Se adreseaza sSpecialiștilor din cadrul companiilor care gestioneaza procese ale sistemului calitatii, procese de customer care, tratarea reclamatiilor, livrare si post livrare…Citește mai mult

Tranziție de la ISO 19011:2011 la ISO 19011:2018- Efectuarea Auditului intern. Tehnici de audit
Tranziție de la ISO 19011:2011 la ISO 19011:2018- Efectuarea Auditului intern. Tehnici de audit

Se adreseaza persoanelor care deţin un certificat de auditor intern în conformitate cu cerinţele standardelor de certificare în domeniul sistemelor de management.Citește mai mult

Auditor Extern (IRCA) ISO 45001:2018
Auditor Extern (IRCA) ISO 45001:2018

Se adreseaza persoanelor care planifică şi efectuează audituri de terță parte asupra sistemului de management al energiei, alte persoane interesate în păstrarea competitivității companiei prin controlul costurilor și îndeplinirea cerințelor legislative- ingineri și persoane din middle și top management.Citește mai mult

Auditor intern sistem integrat ISO 9001:2015-ISO 14001:2015-ISO 45001:2018
Auditor intern sistem integrat ISO 9001:2015-ISO 14001:2015-ISO 45001:2018

Se adreseaza persoanelor din cadrul unei organizatii certificate sau in curs de certificare… Citește mai mult

Auditor intern ISO 45001:2018
Auditor intern ISO 45001:2018

Reprezentanților cu sănătatea și securitatea ocupațională, evaluatorilor de risc, responsabililor cu situații de urgență, șefilor de lucrări, persoanelor care fac parte din echipa de audit intern…Citește mai mult

Cerințe ale sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale conform ISO 45001:2018
Cerințe ale sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale conform ISO 45001:2018

Se adreseaza reprezentanților cu sănătatea și securitatea ocupațională, evaluatorilor de risc, responsabililor cu situații de urgență, șefilor de lucrări…Citește mai mult

Migrare la ISO 45001:2018 – Sistemului de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale
Migrare la ISO 45001:2018 – Sistemului de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale

Se adreseaza reprezentanților cu sănătatea și securitatea ocupațională, evaluatorilor de risc, responsabililor cu situații de urgență, șefilor de lucrări…Citește mai mult

Auditor intern în domeniul mediului iso 14001:2015
Auditor intern în domeniul mediului iso 14001:2015

Se adreseaza persoanelor care deţin cunoştinţe în domeniul managementului de mediu, responsabililor de mediu, reprezentanţilor managementului…Citește mai mult

Auditor extern (IRCA) ISO 14001:2015
Auditor extern (IRCA) ISO 14001:2015

Se adreseaza persoanelor din cadrul unei organizatii certificate sau in curs de certificare… Citește mai mult

Managementul unei comunicări de mediu corecte și sustenabile: gestionare context, riscuri și oportunități
Managementul unei comunicări de mediu corecte și sustenabile: gestionare context, riscuri și oportunități

Se adreseaza reprezentanţilor managementului pentru mediu, managerilor de sisteme de management, responsabililor de mediu…Citește mai mult

Evaluarea ciclului de viață al produsului
Evaluarea ciclului de viață al produsului

Se adreseaza persoanelor din cadrul unei organizatii certificate sau in curs de certificare… Citește mai mult

Cerințe ale sistemului de management de mediu conform  ISO 14001:2015
Cerințe ale sistemului de management de mediu conform ISO 14001:2015

Se adreseaza reprezentanţilor managementului pentru mediu, managerilor de sisteme de management, responsabililor de mediu, persoanelor care fac parte din echipa de audit intern…Citește mai mult

Problem solving și îmbunătățire continuă – indicatori de performanță
Problem solving și îmbunătățire continuă – indicatori de performanță

Persoanelor din cadrul unei organizaţii certificate sau în curs de certificare ISO 9001:2015; auditorilor interni; auditorilor externi; echipei de management al riscului…Citește mai mult

Cerințele Managementului Riscului conform ISO 31000:2018
Cerințele Managementului Riscului conform ISO 31000:2018

Persoanelor din cadrul unei organizații certificate sau în curs de certificare sisteme de management sau conform ISO 31000:2018; auditorilor interni…Citește mai mult

Auditor extern (IRCA ) ISO 9001:2015
Auditor extern (IRCA ) ISO 9001:2015

Se adreseaza persoanelor care planifică şi efectueaza audituri de terţă parte a sistemului de management al calităţii şi care doresc o recunoaştere internaţională, persoanelor care aplica sistemul de management…Citește mai mult

Auditor intern sistem integrat calitate și siguranța alimentului conform  ISO 9001:2015-ISO 22000:2018
Auditor intern sistem integrat calitate și siguranța alimentului conform ISO 9001:2015-ISO 22000:2018

Persoanelor din cadrul unei organizaţii certificate sau în curs de certificare conform ISO 22000:2018-ISO 9001:2015…Citește mai mult

Auditor intern ISO 9001:2015
Auditor intern ISO 9001:2015

Persoanelor din cadrul unei organizaţii certificate sau în curs de certificare conform sistemului de management al calităţii…Citește mai mult

Cerințe ale sistemului de management conform ISO 9001:2015
Cerințe ale sistemului de management conform ISO 9001:2015

Reprezentanţilor managementului pentru calitate, responsabililor calitate, persoanelor care fac parte din echipa de audit intern, auditorilor externi ISO 9001:2015…Citește mai mult

Telefon: (+40) 21 3183800
Mobil: (+40) 753 185956
Strada Turturelelor, nr. 62
București, România