Close
București, România Strada Turturelelor, nr. 62
(+40) 21 3183800 training@ro.bureauveritas.com

Auditor Intern in domeniul calitatii

Auditor Intern in domeniul calitatii
Status curent
Neînscris
Preț
500lei 7̶9̶9̶l̶e̶i̶
Curs online
Materiale

Durata: 16 ore

Continutul cursului:

Cursul îşi propune furnizarea cunostinţelor şi abilităţilor cu privire la:

  • Cerinţele standardelor de referinţă, structura ISO 9001:2015, bazată pe ciclul PDCA – instrument de îmbunătățire continuă, baza sistemelor de management – care permit companiei să adopte o abordare constant preventivă pentru a asigura performanța corespunzătoare în activități dar şi pe Anexa SL- High-level structure;
  • Auditarea sistemului intern în conformitate cu cerinţele standardului ISO 9001:2015, ca urmare a adoptării Structurii High Level;
  • Principiile sistemului de management al calităţii;
  • Pregătirea auditorilor pentru SMC în vederea efectuării auditurilor interne;
  • Proiectarea, planificarea şi coordonarea activitatăţii de audit intern în conformitate cu cerinţele standardelor ISO 9001:2015 şi ISO 19011:2018;
  • Tehnica de audit specifică noilor cerinţe;
  • Modalitatea de a audita noile cerinţe referitoare la contextul organizaţional li punerea în aplicare a unei abordări bazate pe riscuri;
  • Auditarea angajamentului managementului de varf.

Modalitate de testare:

Test tip grila per modul

Finalizare:

Diploma de absolvire sau participare- emisă bilingv româna engleză-, ce atestă că ați dobândit cunoştinţe şi competenţe pentru desfășurare audit intern în managementul calității conform ISO 9001:2015 și ISO 19011:2018.

Conținut Curs online

Extinde tot
MODUL 1. INTRODUCERE IN STANDARDIZARE. REVIZUIRE ISO 9001
MODUL 2. ABORDAREA BAZATA PE RISC
MODUL 3. CERINTELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII
MODUL 4. CERINTE PRIVIND AUDITUL INTERN
Telefon: (+40) 21 3183800
Mobil: (+40) 753 185956
Strada Turturelelor, nr. 62
București, România