Close
București, România Splaiul Unirii 165
(+40) 21 3183800 cursuri@bureauveritas.com

FMEA- Failure Mode and Effects Analysis – Analiza modului de defectare și al efectelor acestora

Se adresează

Reprezentanților managementului pentru calitate, responsabililor calitate, persoanelor care fac parte din echipa de audit intern, auditorilor externi, top management, managerilor de proiect, șefilor de compartimente și personalul tehnic.

Obiective

În orice sector, funcționarea defectuoasă a proceselor operaționale și defecțiunile în general reprezintă o sursă de probleme și preocupări.

FMEA este un instrument de bază în managementul proiectelor, al mentenanței și al calității, tehnică eficientă de reducere a riscurilor de funcționare defectuoasă a sistemelor, componentelor și produselor datorită deficiențelor de proiectare sau a deficiențelor operaționale și de valorificare a posibilităților de îmbunătățire.

Prezentul curs permite participanților să dobândească cunoștințele și abilitățile necesare pentru:

  • a se familiariza cu acest instrument de bază în managementul proiectelor, al mentenanței și al calității;
  • înțelegerea importanței unei analize preventive și sistematice a noului produs;
  • dobândirea unei viziuni funcționale și fizice a produsului;
  • a se familiariza cu conceptele generale și cu terminologia;
  • aplicarea instrumentului FMEA: analiza modurilor potențiale de defectare sau a produsului sau procesului.

Beneficii operaționale și de business

  • Creșterea performanței organizaționale și diminuarea riscurilor;
  • Reducerea pierderilor prin diminuarea non-calității.

Durată

1 zi

Cost

175 Euro

Criterii de acces

n/a

Telefon: (+40) 21 3183800
Mobil: (+40) 753 185956
Splaiul Unirii 165
București, România