Close
București, România Splaiul Unirii 165
(+40) 21 3183800 cursuri@bureauveritas.com

Continuitatea Afacerii conform ISO 22301:2012. Cerințe specifice

Se adresează

Tuturor persoanelor care sunt interesate să dobândească cunoștințe în domeniul managementului continuității, specialiștilor implicați în elaborarea și implementarea planului de continuitate, specialiști managementul riscurilor, responsabili cu securitatea informației.

Obiective

Cursul vizează dobândirea de cunoștinte și abilități privind:

  • Familiarizarea cu arhitectura Managementului Riscului (persoane responsabile, roluri);
  • Concepte cheie privind continuitatea afacerii, înțelegerea domeniului de aplicare și a obiectivelor continuității afacerii;
  • Prezentarea cerințelor specifice Business Continuity, menite a ajuta la identificarea potențialelor amenințări de business și a asigura rezistența organizației în fața evenimentelor ce pot apărea, fie de natură internă, fie de natura externă- IT, acțiuni la nivel de sector economic, condiții climatice prin elaborarea planului de continuitate, a analizei de impact la nivel de business.

Beneficii operaționale și de business

  • Menținerea avantajului competitiv, a imaginii comerciale și a reputației.

Durată

2 zile

Cost

250 Euro

Criterii de acces

n/a

Telefon: (+40) 21 3183800
Mobil: (+40) 753 185956
Splaiul Unirii 165
București, România