Close
București, România Splaiul Unirii 165
(+40) 21 3183800 cursuri@bureauveritas.com

Auditor intern ISO 9001:2015

Auditurile interne, în concepția noii versiuni a standardului din 2015, devin un instrument esențial pentru cunoașterea sistemului de management și nu pot fi gestionate ca simple formalități fără a oferi informații despre progresul organizației și, prin urmare, fără a adauga valoare.

Se adresează

Persoanelor din cadrul unei organizaţii certificate sau în curs de certificare conform sistemului de management al calităţii, care efectuează/vor efectua audituri interne.

Obiective

Acest training îşi propune să furnizeze cunoştinţe şi abilităţi privind:

  • Principiile sistemului de management al calităţii;
  • Pregătirea auditorilor pentru SMC în vederea efectuării auditurilor interne;
  • Proiectarea, planificarea şi coordonarea activitatăţii de audit intern în conformitate cu cerinţele standardelor ISO 9001:2015 şi ISO 19011:2018;
  • Tehnica de audit specifică noilor cerinţe;
  • Modalitatea de a audita noile cerinţe referitoare la contextul organizaţional li punerea în aplicare a unei abordări bazate pe riscuri;

Auditarea angajamentului managementului de varf.

Beneficii operaţionale şi de business

  • Creşterea încrederii clienţilor, a investitorilor, a publicului şi a comunităţii prin demonstrarea implicării şi angajamentului referitor la calitate;
  • Fiind criteriu de referinţă, vă permite să vă măsuraţi progresul spre îmbunătăţirea continuă a performanţei afacerii dar şi cel operaţional;
  • Îmbunătăţirea guvernării corporative şi a reputaţiei, toate acestea fiind parte integrantă a strategiei de sustenabilitate.

Durată

2 zile

Cost

250 Euro

Criterii de acces

n/a

Telefon: (+40) 21 3183800
Mobil: (+40) 753 185956
Splaiul Unirii 165
București, România