Close
București, România Splaiul Unirii 165
(+40) 21 3183800 cursuri@bureauveritas.com

Auditor intern ISO 45001:2018

Cursul de Auditor intern ISO 45001 se adresează

Reprezentanților cu sănătatea și securitatea ocupațională, evaluatorilor de risc, responsabililor cu situații de urgență, șefilor de lucrări, persoanelor care fac parte din echipa de audit intern, responsabililor de proces, toate persoanele interesate în noutățile aduse de noua versiune a standardului de ISO 45001:2018 sau care doresc să obţină o nouă calificare.

Obiective

Cursul de Auditor intern ISO 45001:2018 îşi propune să furnizeze cunoştinţe şi abilităţi privind:

 • principiile de audit, tehnicile şi metodele utilizate pentru efectuarea auditului intern conform standardului ISO 45001;
 • utilizarea unei abordări pozitive cu privire la auditul intern, cu scopul de a adăuga valoare;
 • dezvoltarea abilităţilor de audit privind pregătirea auditului, realizarea listelor de verificare, analiza documentelor, intervievare, observare şi raportare.
 • auditarea cerinţelor legislative, a contextului organizaţional, cu implicarea părţilor interesate interne şi externe.
 • auditarea fiecărei cerinţe a standardului şi formularea de concluzii într-o manieră clară şi concisă;
 • principalele modificări ale ISO 45001:2018 (abordarea proactivă bazată pe risc, contextul organizaţional şi implicarea părţilor interesate, lideship şi implicarea managementului, controlul produselor şi serviciilor furnizate din exterior);
 • modul de adaptare a sistemul de management în conformitate cu cerinţele ISO 45001:2018, atât din punct de vedere al informaţiilor documentate cât şi al implementării conform structurii bazate pe ciclul PDCA –  instrument de îmbunătățire continuă, baza sistemului de management ISO 45001:2018- care permite companiei să adopte o abordare constant preventivă pentru a asigura performanța corespunzătoare în activități care vizează menținerea sănătății și securității lucrătorilor dar si pe Anexa SL- High-level structure.

Beneficii operaționale și de business

 • Creşterea încrederii clienţilor, a investitorilor, a publicului şi a comunităţii prin demonstrarea implicării şi angajamentului referitor la sănătate şi securitate ocupaţională;
 • Îmbunătăţirea controlului în operare şi, astfel, reducerea accidentelor şi a pierderii timpului de producţie;
 • Îmbunătăţirea controlului şi reducerea pericolelor, prin stabilirea obiectivelor, a scopurilor şi a responsabilităţii evaluate;
 • Demonstrarea respectării cerinţelor legale, statutare, de reglementare şi contractuale prin utilizarea optima a auditului intern cf. ISO 45001.

Durată

2 zile

Cost

250 Euro

Criterii de acces

n/a

Telefon: (+40) 21 3183800
Mobil: (+40) 753 185956
Splaiul Unirii 165
București, România