Close
București, România Splaiul Unirii 165
(+40) 21 3183800 cursuri@bureauveritas.com

Auditor intern ISO 22000:2018

Se adresează

Persoanelor din cadrul unei organizaţii certificate sau în curs de certificare conform ISO 22000:2018, care efectuează/vor efectua audituri interne în cadrul organizaţiei sau la furnizor, Reprezentanţilor managementului pentru Siguranţă / Calitate, echipei de siguranţa alimentului, responsabililor de procese, şefilor de compartimente.

Obiective

Dobândirea cunoştintelor şi abilităţilor necesare auditorilor interni în conformitate cu cerinţele standardului ISO 22000:2018 pentru:

 • auditarea noilor cerinte referitoare la contextul organizaţional;
 • punerea în aplicare a unei abordări bazate pe riscuri, precum şi modul în care organizaţia asigură un control eficace al pericolelor privind siguranţa alimentului pe întreg ciclul de viaţă al produsului;
 • auditarea eficienţei mecanismelor interne de consultare şi implicare a angajaţilor, din perspectiva diminuării riscurilor şi pericolelor privind siguranţa alimentului;
 • auditarea angajamentului managementului de vârf şi al conducerii;
 • aplicarea tehnicilor şi metodologiilor de audit conform ISO 19011:2018.

Beneficii operaționale și la nivelul companiei

 • Mărirea impactului asupra clienţilor;
 • Creşterea gradului de transparenţă;
 • Simplificarea producţiei;
 • Minimalizarea riscurilor alimentare semnificative;
 • Controlul eficace al proceselor interne şi minimilizarea riscului de insucces;
 • Creşterea motivaţiei personalului prin abordarea proactivă a siguranţei alimentului.

Durată

2 zile

Cost

250 Euro

Criterii de acces

Telefon: (+40) 21 3183800
Mobil: (+40) 753 185956
Splaiul Unirii 165
București, România