Close
București, România Splaiul Unirii 165
(+40) 21 3183800 cursuri@bureauveritas.com

Auditor intern IFS, vers. 6.1.

Se adresează

Tuturor celor implicați în dezvoltarea, implementarea şi gestionarea unui standard internațional pentru produsele alimentare.

Personalului companiilor desemnat pentru efectuarea auditurilor interne IFS într-un context organizaţional, cu complexitate şi/sau amploare deosebită.

Persoanelor responsabile pentru coordonarea, gestionarea şi punerea în aplicare a IFS.

Consultanţilor pentru IFS.

Tuturor celor care doresc să îşi dezvolte formarea/activităţile în domeniul auditurilor în industria alimentară.

Obiective

Cursul prezintă cerinţe comune privind calitatea şi siguranţa alimentară, unde prioritatea se axează pe menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a acestui sistem.

Se vor puncta:

 • tipurile de audit; domeniul de aplicare al auditului; înţelegerea şi evaluarea cerinţelor standardului, planificarea, conducerea şi raportarea unui audit intern al sistemelor de management al siguranţei alimentare, aplicarea abilităţilor practice necesare pentru efectuarea auditurilor interne conform cerinţelor BRC, elaborarea unui program de audit eficace şi selectarea echipei, utilizarea chestionarelor şi listelor de verificare sau alte elemente ajutătoare eficiente; clasificarea constatărilor; cerinţele ce pot da naştere unei neconformităţi; tratarea neconformităţilor;
 • procesul de certificare şi schema acestuia;
 • sectoarele de produse şi sectoarele tehnologice;
 • cerinţele de audit (discutii detaliate pe baza „Lista cerinţelor de audit” – anexa la IFS VERS. 6.1);
 • dreptul de proprietate şi de utilizare a logo-ului IFS Food;
 • legislatie în vigoare;
 • studii de caz.

Beneficii operaționale și de business

 • Accesarea pieţelor internaţionale;
 • Mărirea gradului de transparenţă şi consolidarea încrederii clienţilor;
 • Optimizarea producţiei şi minimizarea riscurilor alimentare semnificative;
 • Controlul eficient al proceselor interne şi minimalizarea riscului de insucces;
 • Transmiterea unui semnal referitor la o abordare proactivă a siguranţei alimentului.

Durată

2 zile

Cost

250 Euro

Criterii de acces

n/a

Telefon: (+40) 21 3183800
Mobil: (+40) 753 185956
Splaiul Unirii 165
București, România