Close
București, România Splaiul Unirii 165
(+40) 21 3183800 cursuri@bureauveritas.com

Auditor intern EN 9100

Se adresează

Persoanelor din cadrul unei organizații certificate sau în curs de certificare conform EN 9100/ este auditat secundă parte  sau care activează în domeniul proiectării, producției, distribuției, întreținerii și reparațiilor apartinând sectorului aerospațial sau de apărare; reprezentanților / responsabililor din domeniul managementului.

Obiective

Acest training își propune să furnizeze cunoștințe și abilități privind:

 • Cerintele sistemului de managemement al calității pentru industria aeronautică conform EN 9100;
 • Planificarea, efectuarea auditurilor de terță parte şi raportarea rezultatelor acestora, de asemenea prezentarea metodelor și  tehnicilor de audit;
 • Rolurile și responsabilitățile echipei de audit;
 • Analiza cerințelor EN 9100 și exemplificarea modului de interpretare a conformității/ neconformității;
 • Modul de redactare a documenației de audit- plan de audit, chestionare, raport de neconformitate, raport de audit etc.
 • Evaluarea premiselor îmbunatățirii continue.

Beneficii operaționale și de business

 • Asigurarea unei mai mari transparențe și încredere din partea stakeholderilor, o mare mare vizibilitate în piață și o creștere a reputației;
 • Încurajarea creșterii organice la nivel international, crescând oportunitățile de business;
 • Reducerea de timp potențială în cazul auditurilor de secundă parte;
 • Creșterea performanței organizaționale prin creșterea angajamentului la nivel managerial, întărirea comunicării interne, înțelegerea rolurillor și responsabilităților, adaptarea principiilor ISO/TS 22163 la nivelul organizației, auditare internă și monitorizare periodică;
 • Diminuarea riscurilor datorată faptului că urmărește asigurarea conformității cu cerințele unui standard recunoscut de autorități de reglementare;
 • Reducerea pierderilor prin diminuarea non-calității.

Durată

3 zile

Cost

550 Euro

Criterii de acces

n/a

Telefon: (+40) 21 3183800
Mobil: (+40) 753 185956
Splaiul Unirii 165
București, România