ISO 22000:2005 – AUDITOR INTERN ISO 22000:2005

Se adreseaza Persoanelor din cadrul unei organizatii certificate sau in curs de certificare conform ISO 22000:2005, care efectueaza/vor efectua audituri interne. Reprezentantilor managementului pentru Siguranta / Calitate, responsabili Calitate, sefi compartimente.

Tuturor societatilor din domeniul alimentar (producerea, ambalarea, transportul, depozitarea, servirea si comercializarea produselor alimentare) indiferent de marimea si complexitatea lor si care doresc sa-si implementeze un sistem care sa ofere premisele obtinerii unor produse alimentare sigure in vederea cresterii increderii intre clienti, furnizori si autoritatile de supraveghere.

Obiective Standardul ISO 22000 este primul standard international pentru implementarea si certificarea sistemului de management al sigurantei alimentare. Acest standard se refera la Comunicarea interactiva, Managementul sistemului si Controlul pericolelor.

Beneficiile principale ale acestui sistem sunt:

Marirea impactului asupra clientilor;

Marirea gradului de transparenta;

Simplificarea productiei;

Minimalizarea riscurilor alimentare semnificative;

Controlul eficace al proceselor interne si minimilizarea riscului de insucces;

Cresterea motivatiei personalului prin abordarea proactiva a sigurantei alimentare;

Axarea pe provocarile dvs. esentiale.Dobandirea cunostintelor & abilitatilor necesare auditorilor interni in conformitate cu cerintele standardului ISO 22000:2005. Fundamentarea sistemului de management al sigurantei alimentare, intelegerea proceselor, intelegerea principiilor sistemului de management al sigurantei alimentare, abordarea bazata pe un proces a sistemelor de management.

Pret : 250 Euro