IFS – AUDITOR INTERN

Se adreseaza Tuturor celor implicați în dezvoltarea, implementarea şi gestionarea unui standard internațional pentru produsele alimentare.

Personalului companiilor desemnat pentru efectuarea auditurilor interne IFS într-un context organizaţional, cu complexitate şi/sau amploare deosebită.

Şefilor companiei responsabili pentru coordonarea, gestionarea şi punerea în aplicare a IFS într-un context organizaţional, cu complexitate şi/sau amploare deosebită.

Consultanţilor pentru IFS.

Tuturor celor care doresc să îşi dezvolte formarea/activităţile în domeniul auditurilor in industria alimentara.

Condiţie prealabilă de participare la acest curs: o bună cunoaştere a principiilor sistemelor de management şi a standardului de referinţă IFS versiunea 6.

Obiective Cursul prezinta cerinţe comune privind calitatea şi siguranţa alimentară, unde prioritatea se axează pe menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a acestui sistem.

Se vor puncta:

Tipuri de audit; Domeniul de aplicare al auditului ; Clarificarea domeniului de aplicare a diferitelor standarde IFS;

Evaluarea cerinţelor; nivele de clasificare a constatărilor; cerinţe ce pot da naştere unei neconformităţi KO; Gestionarea cerinţelor KO; posibilitati de notare;

Ciclul de certificare;

Schema Procesului de certificare;

Sectoarele de produse şi sectoarele tehnologice;

Cerinţele de audit (discutii detaliate pe baza „Lista cerinţelor de audit” – anexa la IFS VERS. 6);

Procesul de acreditare şi de certificare IFS;

Cerinţe specifice pentru formatori (traineri) IFS;

Cerinţe pentru auditorii IFS;

Dreptul de proprietate şi de utilizare a logo-ului IFS Food;

Legislatie in vigoare;

Studii de caz.

Pret : 250 Euro