Evaluarea Produsului In Conformitate cu Cerintele Standardului VDA 6.5

Vizeaza: Responsabili Evaluare Produs;

Directori tehnici;

Manageri de Productie.

Obiective: Prezentare:

–       definitii & scop “Evaluare Produs”;

–       cerinte si responsabilitati;

–       programul de audit;

–       documente de referinta;

–       chestionar de evaluare a produsului; raport de evaluare a produsului;

–       metode & unelte de masurare, control si teastare;

–       evaluarea rezultatelor evaluarii, masuri corective & monitorizare;

Pret : 175 Euro