EN ISO 1090 – Familiarizare cu cerintele standardului

Calificari Welding & NDT

Se adreseaza Personalului din companiile care sunt sau urmeaza a fi certificate conform ISO 1090 (CPR EU 305).
Obiective Cursul prezinta si interpreteaza standardul ISO 1090 (Partile 1-3) pentru producatorii de structuri sudate.