CERINTELE MANAGEMENTULUI RISCULUI

Se adreseaza Persoanelor din cadrul unei organizatii certificate sau in curs de certificare conform ISO 31000:2009; reprezentantilor / responsabililor din domeniul managementul riscului.
Obiective Acest training isi propune se furnizeze:

Intelegerea asupra principiilor de la baza Managementului Riscului;

Familiarizarea cu Managementul Riscului si cu limbajul specific standardului ISO 31000:2009;

Metoda de identificare a contextului prin utilizarea uneltelor necesare, precum analiza SWOT, diagrame – parametri, etc.;

Recunoasterea beneficiilor aduse de implementarea standardului ISO 31000;

Integrarea standardului cu alte standarde ale sistemelor de management;

Cai de utilizare a procedurilor de evaluare specifice precum FMEA, HACCP, CCPS, etc.

Metode de utilizare a formularelor de evaluare a riscului;

Cunostinte privind inregistrarea proceselor de management al riscului.

Pret : 250 Euro