Auditor Intern ISO 9001:2015

Se  adreseaza Persoanelor din cadrul unei organizatii certificate sau in curs de certificare conform sistemului de management al calitatii, care efectueaza/vor efectua audituri interne.
Obiective Pregatirea auditorilor pentru SMC in vederea efectuarii auditurilor interne.

Proiectare, planificare si coordonare activitate de auditare interna in conformitate cu cerintele standardului ISO 9001:2015.

 

Pret : 250 Euro